Sunday, August 15, 2010

Karangan- Pengangkutan Awam

Soalan 1:
Masalah pengangkutan awam di negara ini perlu diselesaikan untuk menjamin keselesaan dan kepuasan pengguna. Bincangkanmasalah yang melanda sistem pengangkutan awam di negara ini.

Strategi:
T=Pengangkutan awam
K=Masalah
F=Umum
Isi:
1. Bayaran tambang yang dikenakan terlalu mahal
2. Perjalanan yang tidak menepati masa atau jadual yang telah ditetapkan.
3. Sikap pemandu yang tidak mesra pelanggan
4. Tidak mematuhi peraturan jalan raya
5. Sering terlibat dalam kemalangan

Soalan 2:
Masalah pengangkutan awam di negara ini perlu diselesaikan untuk menjamin keselesaan dan kepuasan pengguna. Bincangkanperanan kerajaan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam di negara kita.

Strategi:
T=Pengangkutan awam
K=Peranan Kerajaan
F=Umum

Isi:
1.memastikan sistem dan infrastruktur pengangkutan awam negara menyamai tahap antarabangsa.(menubuhkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat)
2. mengenakan tindakan yang tegas terhadap manap-mana syarikat atau individu yang tidak memberikan perkhidmatan yang sepatutnya atau melanggar undang-undang, (Pihak Polis)
3. Mengawal harga atau tambang yang dikenakan.(Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP))
4. mengadakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap kenderaan yang digunakan supaya mencapai tahap keselamatan yang tinggi (Jabatan Pengangkutan Jalan)