Friday, September 3, 2010

PENULISAN CERPEN.

PENULISAN CERPEN.

Karangan Respons Terbuka
Dimensi : Komsas
Jenis : Penulisan Cerpen.

Langkah-langkah sistematik untuk menulis cerpen dengan baik dijelaskan dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4. Sila rujuk kepada Tema 6 iaitu Riadah. Pada subtema iaitu bahagian 3 ( Hobi dan cabarannya ): Hal 149-153, diterangkan dengan terperinci proses penulisan cerpen iaitu :

A. Persediaan Sebelum Menulis Cerpen
- Mengenal pasti format cerpen
- Menganalisis format cerpen
- Mencari dan mendapatkan isi cerpen
- Merangka isi cerpen

B. Merangka isi Cerpen
- Membentuk watak dan perwatakan
- Membentuk latar cerpen
- Membentuk plot cerpen
- Membentuk dialog cerpen

C. Menulis draf cerpen

D. Memurnikan draf cerpen
- Menyemak isi draf
- Menyunting draf cerpen

Di dalamnya juga dijelaskan perkara-perkara berikut :
- Apakah cerpen
- Mengenal pasti struktur cerpen
- Menghuraikan perwatakan cerpen
- Menyatakan unsur cerpen
- pengaruh pancaindera dalam penulisan cerpen
- Plot cerpen
- Senarai semak penyuntingan cerpen
- Senarai semak isi cerpen

Buku teks Bahasa Melayu menjadi satu panduan yang cukup lengkap untuk menjadi panduan kepada pelajar dan guru pada peringkat SPM. Disarankan pelajar sentiasa merujuk kepada buku teks untuk memperoleh panduan bagi mempelajari Bahasa Melayu. Rakan guru digalakkan merujuk kepada Buku Panduan Guru yang disediakan untuk merangka aktiviti dalam proses P&P dalam kelas. Jangan terlalu bergantung kepada buku rujukan dan buku kerja yang anda sendiri tidak pasti kesahihan maklumatnya. Kita bertanggungjawab terhadap setiap kata-kata yang dikeluarkan daripada mulut kita ketika mengendalikan proses p&P di dalam bilik darjah. Bertanyalah kepada rakan guru yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan maklumat berkaitan suatu perkara.

"BAHASA JIWA BANGSA"- Bersama Memartabatkan Bahasa Melayu di Malaysia.